Právne služby

Občianské právo

 

Rodinné právo

 

Pracovné právo

 

Obchodné právo

 

Trestné právo

 

Správne právo

a ďalšie právne a poradenské služby na základe požiadaviek klienta.