Referencie

Moje rozvodové konanie trvalo už jeden a pol roka, keď môj prípad prevzal JUDr. Remeta, ktorý promptne vyriešil konanie o zapretie otcovstva a následne ukončenie rozvodu, za čo mu ďakujem.

T.G., Prešov

Za pomoc obchodnému partnerovi sa mi tento poďakoval tým, že ma zažaloval, keď mu obchod nevyšiel. Na okresnom súde som prehral, ale vďaka činnosti JUDr. Remetu najmä v odvolacom a neskôr v dovolacom konaní, kde bola jeho právna argumentácia uznaná, sa mi podarilo spor vyhrať.

Ing. A. P., Prešov

JUDr. Remetu sme oslovili v súvislosti so vznikom novej spoločnosti s ručením obmedzeným a túto sme mali založenú a zapísanú v obchodnom registri do dvoch týždňov.

Bc. M.J., Prešov

Aj keď mi bol JUDr. Remeta ustanovený ex offo, venoval sa môjmu prípadu rovnako zodpovedne a riadne ako každému inému, čoho sa mi predtým nie vždy dostalo, preto by som sa mu touto formou rád poďakoval.

M.B., Prešov

Považujem za šťastie, že som sa dostala k JUDr. Remetovi, lebo riešil už niekoľko mojich sporov a všetky sa skončili k mojej a manželovej spokojnosti. Môžem povedať, že je to náš rodinný právnik a ak ma niekto osloví, odporúčam práve jeho.

M.L., Košice

Kvôli predchádzajúcim pochybeniam sme v dedičskom a súvisiacom konaní nedosiahli želaný výsledok, čo u nás vyvolalo nedôveru v advokátov. Náš názor zmenil JUDr. Remeta svojím prístupom, ktorý viedol k nášmu úspechu.

M.Dž., Prešov

Chceme sa poďakovať JUDr. Remetovi nielen za jeho právne služby, ale aj za korektný a ľudský prístup pri riešení problémov a situácií počas nášho zastupovania a ochotu pomôcť a hľadať riešenia v každej situácii.

M.R., Prešov